CASTELLANO | ENGLISH

gota

[10/09/2018]

Una gota, en l’accepció més primària, és una quantitat molt xicoteta d’un líquid que, quan cau, adopta una forma més o menys esfèrica. Prové del llatí gŭtta, que ja tenia eixe mateix significat. Però, a poc a poc, per analogia amb este sentit bàsic, hem anat carregant la paraula de nous significats.

En l’àmbit de la medicina el terme gota s’usa per a fer referència a una malaltia que es manifesta per una inflamació de les articulacions de les extremitats, que ocasiona atacs de dolor molt intensos. Esta denominació prové de l’antiga creença que esta malaltia era deguda a gotes viscoses d’un humor mòrbid que es filtraven des de la sang fins a l’articulació afectada; però, d’acord amb els coneixements actuals, sabem que es tracta d’una acumulació de cristalls d’àcid úric.

En l’àmbit de la meteorologia tenim també la locució gota freda, amb què es designa un fenomen consistent en una massa d’aire polar que es desplaça a gran altura i que, al xocar amb l’aire més càlid i humit del Mediterrani, genera fortes tempestes.

Més informació…