CASTELLANO | ENGLISH

gihad

[16/11/2016]

El terme gihad és una adaptació d’una paraula àrab que té dos sentits. Un que es referix a l’esforç que, seguint els preceptes de l’islam, estan obligats a fer tots els musulmans per a millorar la conducta individual en la seua lluita contra el mal, i un altre significat que s’associa a l’anomenada guerra santa, que es projecta en la lluita per defendre els dominis de l’islam o en la propagació de la seua doctrina.

En valencià, coincidint amb la forma originària de l’àrab, s’ha adaptat normativament amb el gènere masculí, igual que el djihad francés  o el jihad italià; per contra, la forma castellana yihad o la portuguesa jihad s’han adaptat amb el gènere femení, assimilat a partir de l’expressió guerra santa.

Més informació…