CASTELLANO | ENGLISH

gerontocràcia

[06/11/2020]

La paraula gerontocràcia és el resultat de la combinació de geronto-, forma prefixada provinent de la paraula grega géron, que significa ‘vell, ancià’, i la forma sufixada -cràcia, provinent de -kratia, també d’origen grec, que significa ‘poder, govern, autoritat’. Però, a pesar de l’antiguitat dels components, en realitat este vocable és relativament modern. Es tracta d’un cultisme que es gestà en francés a començaments del segle XIX (gérontocratie); i d’ací, amb les adaptacions oportunes, anà escampant-se per la resta de llengües de cultura.

El significat de gerontocràcia fa referència a un ‘sistema de govern dominat pels vells’. La idea implícita que subjau és el reconeixement de l’experiència com a factor especialment valorat per al govern de certes comunitats. En gran part, esta idea continua vigent en l’àmbit universitari i el científic en general, en què l’acumulació de coneixements derivada d’anys d’estudi encara és prou reconeguda. Però ara, a més, arran de la confrontació entre Trump (73 anys) i Biden (77) per la presidència dels Estats Units, s’ha contribuït també a restaurar el valor social de la gerontocràcia en l’àmbit polític. Al marge de la valoració de les idees polítiques de cada candidat, esta experiència hauria de servir per a reconéixer que hi ha persones d’edat avançada amb prou energia per a llançar-se a aventures vitals importants.

Més informació…