CASTELLANO | ENGLISH

genet

[26/02/2018]

Els Zeneta fou una tribu berber que adquirí una gran celebritat durant l’Edat Mitjana per la seua destresa en el domini de l’equitació. Vingueren a la península Ibèrica per a donar suport a la dinastia dels nassarites, que dominaven el Regne de Granada, enfront dels avanços de les hosts cristianes en el conflicte que s’ha convingut a anomenar Reconquista.

La paraula genet no és més que una adaptació de l’àrab vulgar zenēti, amb què es designava els membres d’esta tribu. En una primera fase, es produí una ampliació semàntica de la paraula per a anomenar els soldats que combatien amb llança i adarga, i muntaven el cavall d’una manera molt peculiar, amb els estreps especialment curts. Amb el pas del temps, es produí un nou eixamplament del significat per a passar a designar qualsevol persona que va a cavall.

L’assentament dels zenetes en diverses poblacions ha donat lloc a alguns topònims. El municipi murcià de Zeneta, veí d’Oriola, és transparent. Però els municipis valencians Atzeneta d’Albaida i Atzeneta del Maestrat també deriven del nom d’aquella tribu, amb l’article àrab al- modificat per contacte amb una z.

Més informació…