CASTELLANO | ENGLISH

gelat

[18/01/2017]

L’adjectiu gelat s’ha format a partir del participi del verb gelar, fent referència a un líquid que s’ha solidificat per l’acció del fred (i així parlem, per exemple, d’aigua gelada o d’oli gelat). Però, sense arribar a l’estat sòlid característic del gel, metafòricament també s’usa l’adjectiu gelat per a indicar que la referència al·ludida presenta una temperatura molt freda. En este sentit, pot aplicar-se a la temperatura ambiental («ha fet una nit gelada»), a les parts del cos («tinc les mans gelades») i inclús a un aliment que ha perdut la temperatura que es considera adequada per a ingerir-lo en les condicions òptimes («la carn gelada no val res»). Este últim significat és molt peculiar del valencià. Amb un valor figurat, també es fa servir per a indicar una reacció inexpressiva davant d’una notícia inesperada («quan m’ho digué, em vaig quedar gelat»).

Més informació…