CASTELLANO | ENGLISH

gastroneta

[28/06/2018]

La gastronomia cada vegada desperta més interés. Els programes de televisió dedicats a esta matèria, així com els diversos establiments de restauració que s’han anat creant en les últimes dècades, en són una bona mostra. Hi ha diverses paraules que deixen constància d’este interés per la gastronomia. Una de les més recents és gastroneta. És un mot compost format per gastro-, acurtament de gastronomia, i -neta, afèresi de camioneta.

Es tracta d’una adaptació imaginativa de l’expressió anglesa food truck, que a vegades també s’ha traduït per camió de cuina sobre rodes. Una gastroneta té aspiracions de servir cuina elaborada de qualitat. El nom no fa la cosa, però si més no amb el nom s’expressa la intenció.

És important que els diccionaris siguen capaços d’auscultar la realitat social i incorporar ràpidament les paraules que es van creant.

Més informació…