CASTELLANO | ENGLISH

garbí

[19/09/2017]

Per a molts valencians, la paraula garbí evoca el nom d’una muntanya situada als estreps occidentals de la serra de la Calderona, entre els municipis d’Estivella, Segart i Albalat dels Tarongers, des d’on es divisa una gran franja costanera i el plàcid i relaxant horitzó del mar de fons. Però, en realitat, garbí és un nom comú que servix per a designar el vent que bufa del sud-oest. És un vent càlid i sec, que sol portar pols fina en suspensió procedent del desert del Sàhara.

El vocable garbí, usat ja en el Llibre dels feits de Jaume I (1380), procedix de l’àrab ġarbî, que significa ‘occidental’, i derivava de ġarb, que volia dir ‘occident, lloc remot’. Els punts de referència varien en funció del lloc on s’està situat. Molt probablement, esta veu passà del valencià al castellà, on es transformà en garbino.

Més informació…