CASTELLANO | ENGLISH

gandienc

[18/07/2018]

La paraula gandienc és el gentilici amb què es designa els naturals de la ciutat de Gandia. Esta denominació conviu amb altres noms com gandià o la forma popular gandiero.

El nom del topònim Gandia, del qual deriven els gentilicis esmentats, ja apareix documentat en el Llibre del Repartiment de Jaume I amb la forma Candia. L’origen d’este topònim és dubtós. Sanchis Guarner apuntà que es tractava d’una forma preromana, hipòtesi que va ser negada rotundament per Joan Coromines, qui considerava que provenia del grec Candia, que era el nom amb què es coneixia l’illa de Creta. Amb tot, alguns investigadors posteriors, com el professor Abelardo Herrero, han aportat nous elements que reforcen les tesis de Sanchis Guarner. Concretament, este autor relaciona el nom de la capital de la Safor amb l’arrel preromana gand-, que significa ‘pedregar’. Altres estudis, en canvi, sostenen que Gandia prové del gentilici romà Candidius, que donà lloc a «Villa Candidia» i que posteriorment es transformà en «Villa Candia».

Més informació…