CASTELLANO | ENGLISH

friqui

[25/05/2017]

La paraula friqui prové de l’anglés freaky, on significa ‘rar, estrany’, però el mot originari del qual deriva és freak, que s’usava per designar persones o animals amb anomalies físiques. El film Freaks, de fet, estrenat l’any 1932, tenia com a protagonistes nans, hermafrodites, dones barbudes i altres personatges amb alguna deformitat.

Actualment, l’extensió de la paraula en el nostre àmbit cultural ha fet que s’adapte ortogràficament com a friqui, i s’utilitza per a referir-se a persones amb una aparença física extravagant o que tenen una afició obsessiva per algun tema considerat poc convencional.

El 25 de maig, commemorant l’estrena de La guerra de les galàxies ara fa exactament quaranta anys, se celebra el Dia de l’Orgull Friqui.

Més informació…