CASTELLANO | ENGLISH

freelance

[17/11/2021]

El mot anglés és un compost format per la combinació de l’adjectiu free, ‘lliure’, i lance, ‘llança’. L’origen d’este terme és curiós. Es deu a la imaginació de l’escriptor escocés Walter Scott. Fou concretament en la seua novel·la Ivanhoe, publicada en 1819, en què usà per primera volta esta veu per a referir-se als cavallers que durant l’Edat Mitjana oferien els seus servicis a la Corona o a altres nobles de major rang en busca d’aventures o de fortuna.

A finals del segle XIX el terme començà a usar-se per a referir-se als periodistes que venien els seus reportatges al millor postor. Entre nosaltres començà a popularitzar-se a finals del segle XX. La periodista mallorquina Esperança Camps, arrelada a València des de fa molts anys, ho descriu molt bé en la seua novel·la Quan la lluna escampa els morts: «Les imatges que ha aconseguit obriran demà el programa de successos per al qual treballa com a freelance. Li pagaran bé». 

Més informació…