CASTELLANO | ENGLISH

filosofia

[24/11/2017]

La paraula filosofia prové del grec philosophía, i és el resultat de la composició dels termes filo-, que significa ‘amor’, i sophia, que significa ‘saviesa’. La filosofia, en el seu sentit originari, és més una predisposició mental que un conjunt de coneixements adquirits; no és tant el que se sap sinó el desig de saber. Segons una vella tradició, esta paraula fou encunyada pel filòsof i matemàtic grec Pitàgores. Quan se li preguntà quin tipus de coneixement practicava, respongué que ell no es considerava un savi en res sinó un amant de la saviesa.

Amb tot, la filosofia, com a disciplina teòrica, ha centrat el seu estudi al llarg del temps en els principis generals que servixen per a organitzar i orientar el coneixement de la realitat i del sentit de la vida humana. I, de manera més prosaica, també s’utilitza la paraula filosofia per a referir-se a una forma de pensar i de ser que permet afrontar les vicissituds de la vida amb fortalesa i serenitat d’ànim.

Més informació…