CASTELLANO | ENGLISH

feréstec

[25/10/2017]

L’adjectiu feréstec és un derivat del llatí ferus, que significa ‘fer’. A partir d’este ètim, inicialment es formà ferest, per analogia amb altres adjectius com agrest o funest; però, per contraposició a domèstic, es creà feréstec. El seu significat primitiu servia sobretot per a especificar que es tractava d’un animal ‘que vivia en el bosc, en estat salvatge, sense domesticar’, i així és com l’usa Pere Antoni Beuter en la seua història de València l’any 1538: «que una cabra feréstega alletava un infant».

Però el comportament dels animals és fàcilment traslladable a les persones, i és així com passà a usar-se per a dir d’algú que és ‘de geni adust, esquerp, de tracte difícil’. En un nou procés de translació metonímica, el terme experimentà una nova ampliació semàntica per a aplicar-se a llocs, gestos o sons que produïxen espant: «barrancs feréstecs», «mirades feréstegues», «brams feréstecs»… I, amplificant fins al paroxisme el semantisme de la paraula, s’arriba als «orgasmes feréstecs», que escriu Vicent Ortega en Diumenge de Glòria.

Més informació…