CASTELLANO | ENGLISH

feminicidi

[12/03/2019]

La paraula feminicidi (que també presenta la variant femicida) és el resultat de combinar la forma llatina femĭna, que significa ‘dona’, i la forma sufixada -cidium, derivada igualment del llatí caedere, que vol dir ‘matar’. Per tant, la combinació resultant d’estos dos components significa estrictament ‘matar una dona’. Però l’ús de la paraula feminicidi ha adquirit un sentit més específic. No és només matar una dona, sinó matar-la pel fet de ser dona. Es tracta d’una assassinat perpetrat per raons sexistes, motivat per l’odi, el menyspreu, el plaer o el sentiment de possessió patrimonial.

El terme feminicidi fou usat en anglés, amb la forma femicide, a començaments del segle XIX, però és sobretot en la dècada dels setanta del segle XX quan, a partir de l’ús que en feu l’escriptora i activista feminista Diana Rusell en el Tribunal Internacional dels Crims contra la Dona, convocat a Brussel·les en 1976, que el terme feminicidi adquirí cos doctrinal i fins i tot passà a integrar-se com a delicte en diverses legislacions penals.

Més informació…