CASTELLANO | ENGLISH

febra

[04/04/2017]

La febra és una denominació genèrica amb què ens referim a una síndrome caracteritzada per l’augment de la temperatura normal del cos. Este fenomen corporal és generalment la resposta de l’organisme a un procés patològic causat per agents de naturalesa infecciosa. Per analogia, la paraula febra ha passat a designar també un estat d’excitació intensa produïda per un sentiment, un ideal o una afició. És en este sentit que parlem, per exemple, de «la febra de l’or».

La paraula febra prové del llatí febris, que al seu torn derivava del verb fovere, que significava ‘calfar’. La forma febra ja apareix en un document del 1282 del Llibre de la Cort del Justícia de València: «era malauta fortment de apostermacions e de febra». La forma febra ha alternat històricament amb la variant febre.

Més informació…