CASTELLANO | ENGLISH

farda (2)

[15/11/2021]

Continuant amb el propòsit d’explanar el significat de farda, ens trobem que, a més d’usar-se en referència a un tribut medieval aplicat a mudèjars i jueus —tal com explicàvem en un apunt anterior—, un altre dels sentits d’esta paraula es referix als objectes que algú s’endú en un viatge, especialment les provisions per a menjar. I d’ací —és fàcil d’entendre esta extensió del significat— va passar a referir-se, de manera genèrica, al conjunt de coses poc valuoses —o totalment inútils— que se solen guardar per no tirar-les, pensant —quasi sempre il·lusament— que en un futur ens podran tornar a resultar útils. Però la dinàmica consumista de la societat actual no sol propiciar este reaprofitament. Tot passa de moda ràpidament o queda obsolet.

Este ús de farda segurament està relacionat amb fardell (en castellà, fardo), amb què es designa la roba o altres objectes embolicats amb un mocador per a poder traslladar-los més fàcilment d’un lloc a un altre. Però l’etimologia de fardell també és incerta. Potser és una deformació de farcell, forma que deriva de farcir, ‘omplir una cosa amb una altra’, ‘embotir’.

La llengua —com qualsevol altra branca de coneixements— té més preguntes que respostes. Però, a falta d’alternatives més convincents, sovint hem tendit a considerar explicacions canòniques el que no són més que simples hipòtesis. Necessitem ancorar les nostres conviccions sobre bases fermes. Això ens proporciona una còmoda sensació de seguretat.

I amb este afany continuarem formulant hipòtesis i indagant sobre l’origen d’altres fardes

Més informació…