CASTELLANO | ENGLISH

farda (1)

[12/11/2021]

La paraula farda és un recipient sonor que conté molts significats. O potser, aprofundint en esta imatge visual, seria més precís dir-ne que el mot farda, en realitat, no és un sinó diversos continents que, amb orígens molt diversos, per atzars evolutius, han confluït finalment en una mateixa combinació de lletres.

Una d’estes fardes prové de l’àrab farḍah, a on tenia el significat de ‘imposició’. I, efectivament, en la nostra tradició lèxica el vocable farda fa referència a un tribut que pagaven els sarraïns i els jueus radicats en els regnes cristians pel simple fet de permetre’ls que visqueren en les terres que havien ocupat segles arrere. És l’eterna pugna entre colonitzats i colonitzadors, filtrat pel tamís de les creences religioses o l’origen ètnic. Este significat, com és natural, ja s’ha extingit. Però és l’origen d’un ús plenament vigent de la paraula farda referit a la part d’una papereta de loteria o altres jocs d’atzar que es queda l’associació que emet o ven eixes participacions. Procedent d’este mateix origen, també tenim l’expressió pagar la farda, que s’usa encara en moltes comarques per a indicar que alguna cosa s’ha aconseguit fent molts sacrificis. És un vestigi d’aquell tribut, que en alguns territoris podia arribar fins al 40 % de les collites.

Demà, més fardes

Més informació…

[12/11/2021]

La paraula farda és un recipient sonor que conté molts significats. O potser, aprofundint en esta imatge visual, seria més precís dir-ne que el mot farda, en realitat, no és un sinó diversos continents que, amb orígens molt diversos, per atzars evolutius, han confluït finalment en una mateixa combinació de lletres.

Una d’estes fardes prové de l’àrab farḍah, a on tenia el significat de ‘imposició’. I, efectivament, en la nostra tradició lèxica el vocable farda fa referència a un tribut que pagaven els sarraïns i els jueus radicats en els regnes cristians pel simple fet de permetre’ls que visqueren en les terres que havien ocupat segles arrere. És l’eterna pugna entre colonitzats i colonitzadors, filtrat pel tamís de les creences religioses o l’origen ètnic. Este significat, com és natural, ja s’ha extingit. Però és l’origen d’un ús plenament vigent de la paraula farda referit a la part d’una papereta de loteria o altres jocs d’atzar que es queda l’associació que emet o ven eixes participacions. Procedent d’este mateix origen, també tenim l’expressió pagar la farda, que s’usa encara en moltes comarques per a indicar que alguna cosa s’ha aconseguit fent molts sacrificis. És un vestigi d’aquell tribut, que en alguns territoris podia arribar fins al 40 % de les collites.

Demà, més fardes

Més informació…