CASTELLANO | ENGLISH

família

[24/01/2020]

La paraula família prové de la forma homònima llatina, però el seu significat originari feia referència al ‘conjunt de criats i esclaus d’una casa’; este mot, de fet, s’havia format per derivació de famŭlus, ‘servidor, criat’, que en valencià ha donat lloc al cultisme fàmul.

Però la idea de família ha anat evolucionant al llarg del temps. Així, la família nuclear se sol restringir a la unitat marital i els seus descendents fadrins que viuen junts en la mateixa casa; però la família extensa comprén el conjunt d’ascendents i descendents, així com les ramificacions que en deriven: iaios, tios, nebots, cosins.

La diversificació de les relacions socials instaurades modernament ha anat modificant la concepció de la família, fins al punt que sovint és necessari afegir adjectius complementaris per a poder definir-les en la seua especificitat. Així, la família monoparental fa referència al cas que només un dels pares convisca amb els fills; per la seua banda, la família homoparental està constituïda per una parella homosexual i, si és el cas, els fills que en puguen tindre.

Més informació…