CASTELLANO | ENGLISH

falla (2)

[18/03/2022]

Però, per als valencians, la paraula falla és, sobretot, un monument amb figures corpòries de caràcter caricaturesc construït amb material combustible (fusta, cartó i, més modernament, poliestiré…) que es planta en els carrers de moltes poblacions valencianes per la festa de Sant Josep. Les falles estan inexorablement lligades al foc. I l’etimologia d’esta altra falla bé que ens ho recorda. Prové del llatí facŭla, diminutiu de fax, que significa ‘antorxa’. I d’este significat, ben antic, passà a utilitzar-se per a referir-se en un primer moment a un conjunt de branques seques, brins, fulles o altres materials combustibles que s’encenen per a fer claror. Però, amb el temps, el seu ús quedà associat específicament a les fogueres que, amb caràcter lúdic, s’encenien per a qualsevol celebració festiva. Els fusters treien les borumballes i altres residus dels tallers per a celebrar el dia de Sant Josep, el patró del gremi. I a poc a poc aquelles fogueres rudimentàries s’han convertit en les falles actuals.

Més informació…