CASTELLANO | ENGLISH

excusa

[17/10/2016]

Una excusa és el motiu adduït per algú per a intentar justificar-se davant de l’incompliment d’una obligació. Però, quan les excuses ens pareixen vanes, simples pretextos per a no fer el que tocaria, parlem de excuses de mal pagador. Esta expressió, originàriament, al·ludia a l’impagament d’un deute contret en el termini convingut, però el seu ús s’ha estés ja a tots els àmbits.

Amb un sentit semblant, també tenim l’expressió bona excusa té el malalt…, amb què mostrem la nostra incredulitat davant d’aquell que, per disculpar les pròpies faltes, atribuïx la responsabilitat de l’incompliment de les seues obligacions a motivacions inversemblants o causes peregrines.

I si ens posem solemnes, o un poquet pedants, disposem de l’expressió llatina excusatio non petita, accusatio manifesta, per a indicar que aquells que es prodiguen en justificacions innecessàries en realitat s’estan autoinculpant.

Més informació…