CASTELLANO | ENGLISH

eutanàsia (1)

[18/07/2019]

La paraula eutanàsia és el resultat de combinar el prefix grec -eu, que significa ‘bo, agradable’, i el sufix -tanàsia, forma sufixada derivada de la paraula grega thánatos, que significa ‘mort’, amb l’afegiment del sufix -ia, usat per a la formació de mots abstractes.

L’eutanàsia, per tant, en un sentit estrictament etimològic, és ‘bona mort’, o potser en diríem millor ‘mort dolça’, si és que la mort pot ser bona o dolça. La mort sempre és dolorosa, inclús quan es percep com un alliberament, si més no per a les persones que senten afecte pel difunt. Però, evidentment, el concepte actual de eutanàsia, en la seua dimensió ètica, mèdica i legal, transcendix la suma dels significats parcials dels seus components. Per eutanàsia s’entén actualment el dret a decidir u mateix (o les persones més pròximes si l’afectat es troba en un estat d’inconsciència irrecuperable) l’aplicació dels mitjans adequats per a provocar la pròpia mort i evitar-ne així sofriments inútils, especialment quan es patix una malaltia en fase terminal.

Més informació…