CASTELLANO | ENGLISH

etiologia

[10/04/2019]

El terme etiologia és de formació culta. Es gestà en francés, a on ja es documenta l’any 1550, i des d’este idioma es difongué a la resta de llengües de cultura. Provenia del llatí aetiologia, i este, al seu torn, l’havia pres del grec aitiología, format per aitía, que significa ‘causa’, i per logía, que vol dir ‘estudi, tractat’.

Originàriament, la paraula etiologia es feu servir principalment en l’àmbit de la medicina per a referir-se a l’estudi de les causes que produïxen certs processos patològics. Hipòcrates, reconegut metge de l’antiga Grècia, ja apuntava, contradient els tabús dominants en l’època, que les malalties no eren castics infligits pels déus, sinó conseqüència de factors ambientals, la dieta o els hàbits de vida.

Amb el temps, esta metodologia analítica ha sigut molt productiva, i la paraula etiologia s’ha estés a moltes altres disciplines, com la filosofia, la biologia o la psicologia, per a explicar qualsevol anomalia en el comportament dels éssers vius o de la societat en el seu conjunt.

Més informació…