CASTELLANO | ENGLISH

espigolar

[16/03/2017]

El verb espigolar és un derivat de espiga. El sentit primari amb què es creà esta paraula, allà pel segle xiii, fa referència a l’arreplega de les espigues dels cereals que havien quedat en el camp després de la sega. L’espigolament era una pràctica habitual dels desheretats, dels pobres de solemnitat, per a intentar sobreviure aprofitant allò que uns altres havien rebutjat. Però l’ús del mot espigolar prompte s’estengué a qualsevol altre fruit. No calia que foren espigues; tot esdevenia espigolable: olives, garrofes, creïlles, taronges… L’ús de espigolar a poc a poc anà estenent-se amb la idea motriu de regirar entre coses molt diverses buscant alguna cosa aprofitable per a un fi. I així és com va confegir Bernat Capó, in memoriam, el seu llibre Espigolant en el rostoll morisc: un viatge literari per diverses poblacions de la Marina buscant les petjades morisques presents en esta comarca valenciana per a poder entendre (millor) la realitat actual.

Més informació…