CASTELLANO | ENGLISH

eriçó

[28/02/2018]

La paraula eriçó prové del llatí vulgar ericio, que deriva del llatí clàssic ericius, on ja tenia el mateix signficat que en l’actualitat. L’eriçó és un nom genèric amb què es designa un grup de mamífers de l’espècie Erinaceus. En terres valencianes la subespècie més habitual és l’anomenat eriçó clar (o africà). Es tracta d’un mamífer insectívor, de vint a vint-i-cinc centímetres de llarg, amb la part superior del cos coberta de pues. Té unes potetes més llargues que les de l’eriçó comú, que li permeten caminar sense arrossegar el ventre i avançar sigil·losament. Quan se sent atacat, s’enrotlla formant una bola com a mecanisme de defensa.

Per similitud amb les punxes d’este animalet, la paraula eriçó també s’usa per a referir-se a una sensació intensa de fred, que es manifesta de manera sobtada i violenta, i sovint va acompanyada de contraccions musculars. També pot estar produït per una emoció intensa, especialment de terror. 

Més informació…