CASTELLANO | ENGLISH

epidèmia

[04/02/2020]

La paraula epidèmia s’usa actualment per a referir-se a una malaltia transitòria, generalment infecciosa, que es propaga a un gran nombre de persones d’una zona determinada. Prové del grec epidēmía, formada a partir del prefix epi-, que significava ‘per’, i -demia, ‘poble’. La combinació d’estos elements venia a significar una cosa així com ‘estada temporal en un poble’.

Per a trobar la relació entre el significat originari de epidèmia i el sentit actual, cal acudir a Hipòcrates, una de les figures més rellevants de la història de la medicina, que visqué en el segle V abans de Crist, i que publicà un conjunt de set llibres amb el títol genèric d’Epidèmies, i subtitulats de manera molt descriptiva «Notes, memòries o relats de malalties observades durant les meues estades en diversos pobles». Era costum d’aquella època que els metges anaren de poble en poble visitant els malalts per a prestar-los auxili. Amb el temps, la paraula epidèmia passà a associar-se, no a les breus estades del metge en una població, sinó a les malalties que afectaven un grup important de persones d’una àrea determinada.

Més informació…