CASTELLANO | ENGLISH

eòlic

[14/03/2018]

L’adjectiu eòlic s’utilitza actualment per a referir-se a tot allò que té relació amb el vent. Així, parlem de energia eòlica, en referència a la que s’obté a partir de la força del vent; o de parc eòlic, per a indicar el lloc on hi ha una agrupació d’aerogeneradors.

Però estos usos moderns de mot eòlic connecten amb una antiga tradició cultural. Èol era una divinitat de la mitologia grega que mantenia els vents tancats en una caverna i els anava soltant en la direcció i amb la intensitat convenient en cada moment.

En l’Odissea, el famós llibre d’Homer, Èol proporciona a Ulisses una bossa de cuiro, tancada hermèticament, que contenia tots els vents, i que, adequadament administrats, li permetrien un còmode retorn a Ítaca. Però la desconfiança i la cobdícia dels hòmens té efectes imprevisibles i devastadors…

Més informació…