CASTELLANO | ENGLISH

enervar

[11/11/2021]

El verb enervar és un terme enantiosèmic, que vol dir que conté sentits que signifiquen una cosa i la contrària. És curiós. Però la llengua —reflex de la ment de les persones— sovint té estes paradoxes. Prové del llatí enervare, però en realitat és un cultisme que començà a usar-se a finals del segle XIX. S’havia format per la combinació del prefix e-, reducció de ex-, que denota l’absència d’un òrgan, i de nervium, ‘nervi’, amb l’afegitó de la terminació -ar, pròpia de l’infinitiu dels verbs de la primera conjugació. En la terminologia mèdica s’usava originàriament per a referir-se a l’operació d’extirpar un nervi. I d’este significat primitiu, amb una certa lògica, passà a usar-se amb el significat de ‘calmar’, ‘relaxar’, ‘deixar sense energia’. Una simple salt metafòric. Joan Fuster, en Nosaltres els valencians, referint-se a Jaume I, elogiava la seua habilitat política «dirigida a enervar les aspiracions dels nobles aragonesos». Pot servir per a il·lustrar el sentit indicat.

Però la lògica no sempre regix els fets lingüístics. A vegades sí i a vegades no. I, en el cas concret de enervar, l’ús més corrent que se’n fa actualment és per a indicar que algú —o les seues actuacions— ens fan perdre la paciència, ens irriten, ens arriben a exasperar. Este ús es gestà primer en francés; després passà al castellà —la RAE l’acceptà en 1992—; i, finalment, s’ha incorporat també als nostres diccionaris. Així és com funcionen les llengües. Este significat de enervar no és més que una gota d’aigua en un mar de paraules.

Més informació…