CASTELLANO | ENGLISH

enamorat

[14/02/2020]

La paraula enamorat, habilitada com a adjectiu a partir del participi del verb enamorar, deriva de amor. El sentit bàsic de enamorat, efectivament, és el d’aquell que sent un profund amor per algú, però no qualsevol tipus d’amor (com el que poden sentir, per exemple, una mare o un pare pels seus fills), sinó que normalment sol anar associat a una atracció sexual o romàntica, que fa que es desitge intensament la companyia de la persona estimada. L’amor romàntic, com a sentiment que sublima este estat d’enamorament, s’originà en l’Edat Mitjana, com a ideal gestat en la literatura cavalleresca.

Però l’estat d’enamorament té una base química. El cervell secreta unes substàncies (fonamentalment, dopamina i noradrenalina) que produïxen un estat d’eufòria natural, semblant al que produïxen les amfetamines. I, aprofitant estes reaccions, la indústria, sempre atenta a les nostres necessitats, ha establit que el 14 de febrer siga declarat el Dia dels Enamorats. Que siguen feliços!

Més informació…