CASTELLANO | ENGLISH

empresonar

[18/11/2016]

El verb empresonar significa ‘ficar algú a la presó’: «Ja han empresonat els lladres». Partint de la idea de privació de llibertat, també s’ha traslladat l’ús del verb empresonar a la reclusió d’un animal en un lloc del qual no pot fugir: «Han capturat el lleó que s’havia escapat del zoo i l’han empresonat en una gàbia». I, en un salt figuratiu, també ha passat a utilitzar-se per analogia per a referir-se al fet de quedar immobilitzat algú en un espai a causa de determinades circumstàncies sobrevingudes: «Una gran nevada va fer que quedàrem empresonats en el refugi».

Antigament, també s’usava la variant presonar, derivat directament de presó sense el prefix em-. I així és com la utilitza Ausiàs March en un joc de paraules antitètiques de contingut amorós: «tinch-me per pres e no só presonat».

Més informació…