CASTELLANO | ENGLISH

empatxar

[30/09/2019]

Si divendres passat, explicant els orígens del terme anglés impeachment, apuntàvem que procedia del llatí vulgar impedicare, cal afegir ara, completant la informació donada, que d’eixa mateixa arrel llatina deriva el verb empatxar. En primera instància, s’adaptà al francés com a empêcher, amb el significat de ‘impedir’, i del francés passà a l’occità, que l’adaptà amb la forma empachar. A través de la literatura jocfloralesca, es transferí al valencià amb eixe mateix sentit de ‘impedir o posar obstacles’. Així és com consta, per exemple, en el Llibre de la Cort del Justícia de València, text que data de finals del segle XIII: «en totstemps empatxaria la dita execució», es diu en referència a una sentència.

I d’este significat genèric el verb empatxar passà a adquirir un nou sentit específic per a expressar la sensació de plenitud produïda per una excessiva ingesta d’aliments, com si alguna cosa estiguera impedint que els aliments seguiren el seu curs natural.

Més informació…