CASTELLANO | ENGLISH

empatia

[23/06/2017]

La paraula empatia prové del grec empátheia, formada a partir del prefix en-, que significa ‘en l’interior’, i la paraula pathos, que significa ‘patiment, passió’, combinada amb el sufix -eia, amb què s’expressa una qualitat. El significat resultant, modelat en l’àmbit de la psicologia a començaments del segle xx, fa referència a la capacitat de posar-se en la situació d’una altra persona, de penetrar en el seu interior per a poder percebre les seues emocions i els seus sentiments, com a punt de partida imprescindible per a comprendre’l en profunditat, sense que això signifique necessàriament que es compartisquen els seus punts de vista. Les actituds empàtiques no s’han de confondre, per tant, ni amb els sentiments de simpatia ni amb els de compassió. És només la disposició a comprendre les motivacions que impulsen una altra persona a actuar d’una manera determinada.

Més informació…