CASTELLANO | ENGLISH

embabucar

[21/09/2017]

El verb embabucar és un derivat de l’arrel bab-, que ha donat lloc a moltes paraules que servixen per a expressar infantilisme o confusió mental, com babau (o bambau), babarotababecababoia… En concret, la paraula embabucar significa ‘enganyar algú, aprofitant-se de la seua ingenuïtat o inexperiència i fent-li promeses difícils de complir o creant-li falses esperances per a induir-lo a fer alguna cosa’. Entre nosaltres, ja apareix usat per Pere Joan Porcar l’any 1585 en el seu dietari Coses evengudes en la ciutat y regne de València: «Y·ls frares del Carme guanyaren moltíssim diner enbabucant la gent».

En castellà antigament també s’utilitzava esta mateixa forma, que després evolucionà a embaucar. Però, probablement, es prengué del valencià. De fet, la primera documentació en castellà es registra l’any 1617 en el Vocabularium Hispanicum Latinum et Anglicum, de John Minsheu.

Més informació…