CASTELLANO | ENGLISH

elit

[19/04/2018]

Amb la paraula elit es fa referència a un grup minoritari de persones que tenen una posició preeminent, pels seus coneixements o per la seua influència, respecte de la resta de persones de la societat.

Prové del francés élite, que era la forma de participi femení del verb élire, ‘elegir’. En francés es pronuncia [elít], amb la vocal tònica sobre l’última síl·laba, i és a partir d’esta pronunciació que començà a usar-se en valencià en els anys huitanta del segle passat amb una grafia adaptada. En castellà es vacil·la entre les formes élite (esdrúixola) i elite (plana).

En contraposició a les connotacions associades actualment a la paraula elit de distanciament del poble, en el moment de la seua gestació, a finals del segle XVIII, la noció de elit està íntimament lligada als ideals de la Revolució Francesa, ja que suposava acceptar que la minoria governant havia de ser-ho en funció dels seus mèrits i no de la seua nissaga.

Més informació…