CASTELLANO | ENGLISH

dragó

[14/02/2017]

El dragó és un animal ben real. Pot designar genèricament diversos tipus d’espècies, però entre nosaltres la més coneguda és aquella que es coneix científicament amb la denominació de Tarentola mauritanica. Es tracta d’un rèptil recobert d’escates, de color grisenc, amb taques transversals més fosques, que pot arribar als quinze centímetres de llarg. Els dits tenen en la part inferior unes laminetes adhesives que li permeten enfilar-se per parets verticals i llises.

Conviu amb nosaltres des de ben antic, tot i que és originari de la costa septentrional africana. La seua dieta està composta per alguns insectes com els mosquits o les aranyes. Sovint l’anomenem afectivament amb la forma de diminutiu, dragonet o dragolí; també rep altres apel·latius que fan referència a la seua tendència a rosegar tela, com talla-robesmenja-robes o esgarra-robes.

Més informació…