CASTELLANO | ENGLISH

disturbi

[22/02/2022]

La paraula disturbi, usada generalment en plural (disturbis), fa referència a un conflicte que té lloc generalment en les vies públiques, a on, per algun motiu, es produïxen actuacions de grups de persones que alteren l’orde social, siga tallant el trànsit, provocant desperfectes en elements del mobiliari urbà o fins i tot, a vegades, trencant aparadors de comerços o cremant vehicles. Es tracta de protestes que sovint són conseqüència d’un profund malestar, amb unes arrels polítiques i econòmiques, que es projecta a través de la comissió d’actes vandàlics. Les forces de seguretat, per a afrontar estos episodis de violència social, solen disposar de brigades especialitzades, anomenades precisament antidisturbis.

El mot disturbi té unes arrels llatines. Està format a partir de la combinació del prefix dis-, que, entre altres significats, aporta el significat de ‘separació’, amb un derivat del verb turbare, ‘torbar’. A nosaltres, amb tot, ens arribà per via culta en el segle XIX, probablement a través del castellà disturbio, llengua a on està documentat un segle abans; i al castellà, per la seua banda, molt possiblement li arribà de l’italià disturbo, vocable format per derivació del verb disturbare, utilitzat tradicionalment amb el significat de ‘trastornar, pertorbar’.

Més informació…