CASTELLANO | ENGLISH

dispondre

[07/10/2016]

El llenguatge no funciona com les matemàtiques. Cada paraula té una evolució particular, fruit de la interacció dels parlants al llarg de la història. I, a pesar dels paral·lelismes que hi ha entre certs vocables, els significants resultants poden ser molt diferents. Si ahir comentàvem les diferències entre posar pondre, en el cas de dos verbs aparentment paral·lels, com disposar dispondre, no s’ha produït cap especialització semàntica, sinó que són simples geosinònims. En uns llocs es diu disposar, i en uns altres, dispondre. Així mateix, tenim també els adjectius dispost disposat, derivats dels participis corresponents, amb significats igualment equivalents; però, curiosament, en el cas de l’adjectiu simètric amb valor negatiu només tenim indispost. Definitivament, en llengua dos més dos no sempre fan quatre.

Més informació…