CASTELLANO | ENGLISH

dièresi

[07/06/2018]

La paraula dièresi prové del llatí diaerĕsis, i este del grec diaíresis, que significava ‘divisió’. En medicina, mantenint este sentit originari, encara s’utilitza per a donar nom a un procediment quirúrgic consistent en la divisió dels teixits orgànics.

Però l’ús més general d’este mot és per a designar un signe ortogràfic format per dos punts horitzontals volats (¨) que es posen damunt de certes vocals. Moltes llengües han recorregut a este signe diacrític, entre altres el valencià, el castellà, el francés, l’alemany, el neerlandés, el suec, el finés, el txec, l’hongarés o el turc, tot i que amb funcions diferents.

En valencià s’usa amb dos funcions. D’una banda, per a indicar que la u dels grups guegui o quequi no és muda, tal com passa en paraules com següent o terraqüi, i, d’una altra, per a assenyalar que les vocals i o u no formen diftong amb la vocal anterior, com en raïm o taüt.

Més informació…