CASTELLANO | ENGLISH

diccionari (1)

[30/09/2016]

Un diccionari és un repertori de les veus d’una llengua ordenades alfabèticament. Però és molt més que això. Cada paraula és el reflex d’una parcel·la de les nostres vivències col·lectives; les paraules ens informen dels animals i les plantes amb què ens hem relacionat, de les ferramentes que hem fet servir per a treballar, de les peces de roba amb què ens hem abrigat, de les idees amb què hem construït les relacions socials, dels sentiments que ens han inspirat les altres persones. Més enllà dels significats, la història de cada paraula també ens permet descobrir les empremtes que han deixat els antics colonitzadors: els ibers, els romans, els visigots, els àrabs…; les relacions que hem mantingut amb la resta de llengües i cultures del nostre entorn, i fins i tot el nostre estat de desenvolupament científic i cultural. Tot es plasma en les paraules. Els diccionaris les registren perquè n’hi haja constància.

Més informació…