CASTELLANO | ENGLISH

desbaratafestes

[14/03/2017]

La paraula desbaratar està formada pel prefix des-, que té un valor genèric de negació de la paraula a què s’anteposa, i el verb baratar, que originàriament tenia el sentit d’intercanviar una cosa per una altra. Així, desbaratar significava originàriament ‘desfer una permuta’, i figuradament va passar a adquirir el significat de ‘fer malbé alguna previsió’. A partir de la combinació del verb desbaratar amb la paraula festa, s’ha creat el compost desbaratafestes (en castellà, aguafiestas), que s’usa fonamentalment per a designar la persona que interromp inoportunament alguna activitat lúdica. I encara tenim l’expressió aiguar la festa per a indicar que alguna cosa ha torbat desagradablement les previsions que teníem respecte a alguna festa. I és que, efectivament, l’aigua pot desbaratar moltes festes.

Més informació…