CASTELLANO | ENGLISH

delta

[06/07/2021]

La paraula delta és el nom de la quarta lletra de l’alfabet grec (δ). Derivava de la lletra delt de l’alfabet fenici, a on tenia el significat de ‘porta’, i ha donat lloc tant a la lletra de (d) de l’alfabet llatí com a la de l’alfabet ciríl·lic (д), i també a la lletra dàlet d’alguns alfabets semítics.

En majúscula, esta lletra es representa com un triangle (Δ), i és precisament esta forma triangular la que originà el sentit geogràfic de la paraula delta, que, usada en masculí, fa referència a un ‘espai de terra, de forma més o menys triangular, que els al·luvions formen en la desembocadura d’un riu’. El delta més famós en l’antiguitat era el del riu Nil.

L’Organització Mundial de la Salut ha batejat una de les variants dels virus SARS-CoV-2 (coneguda originàriament com a variant índia), com a Delta, per a intentar evitar així que l’ús de denominacions toponímiques donen lloc a l’estigmatització d’un territori. Els virus no tenen fronteres. Esta variant és un 60% més contagiosa que la variant Alfa (coneguda primer com a britànica), que, al seu torn, ja era un 50% més contagiosa que la soca original detectada a Wuhan. El virus té una cadena d’àcid ribonucleic (ARN) molt simple, i per això pot produir-ne moltes còpies, però cada error en la còpia es convertix en una mutació.

El coneixement sempre és una forma de defensa contra qualsevol amenaça.

Més informació…