CASTELLANO | ENGLISH

criogenitzar

[05/02/2019]

El verb criogenitzar és un cultisme provinent de l’àmbit científic que fa referència a l’acció de congelar un ser viu a unes temperatures molt baixes, amb la finalitat de poder realitzar-ne posteriorment una reanimació. Es tracta d’una pràctica recurrent en obres i pel·lícules de ciència-ficció, que se sustenta en la idea que la congelació extrema, evitant la presència d’aigua en estat líquid, preserva la vida de les cèl·lules i, per tant, a partir dels avanços mèdics que podrien produir-se en un futur, potser es podrien curar les afeccions que van causar la seua mort. La criogenització és, ara com ara, la fantasia científica que servix per a alimentar l’anhel de sobreviure a la mort.

S’ha format per l’adjunció del sufix -itzar, habitual en la formació de verbs, al terme criogènia, format per la combinació de la forma prefixada crio-, provinent del grec krýos, que significa ‘fred’, i la forma sufixada -gènia, provinent del grec geneá, que vol dir ‘origen, naixement’.

Més informació…