CASTELLANO | ENGLISH

cotna

[10/07/2018]

La paraula cotna en valencià s’usa per a referir-se a una pell grossa i forta, especialment la del pernil o la cansalada. Per extensió, també s’aplica a la part externa de certs aliments que ha quedat endurida, com ara la del formatge. Figuradament, també s’usa en algunes comarques per a referir-se a les persones que actuen sense pudor, com quan se li diu a algú que té la cara folrada de vaqueta.

L’origen de la paraula és obscur. Prové segurament del llatí vulgar cutenna, emparentada amb cutis, que després donà lloc en italià a cotenna; en francés, a couenne, i en portugués, a côdea.

Més informació…