CASTELLANO | ENGLISH

coronavirus

[24/03/2020]

La paraula coronavirus és una denominació genèrica que servix per a anomenar un grup extens de virus de la família dels Coronaviridae. Fins al moment s’han registrat trenta-nou espècies de coronavirus. El nom prové de la combinació de dos termes llatins: corona, que, igual que en l’actualitat, servia per a referir-se a qualsevol ornament en forma de cercle que se cenyia al cap, i virus, que originàriament servia per a referir-se a un ‘suc’, especialment el que supuraven certes plantes verinoses. Es diu així perquè el genoma del virus està format per una cadena d’ARN que els proporciona una forma esfèrica amb unes puntes que recorden una corona. Generalment, els coronavirus solen causar malalties respiratòries i altres afeccions en diferents classes de vertebrats; entre els humans provoquen infeccions respiratòries, que poden anar des d’una afecció lleu similar al refredat comú fins a afeccions més greus.

El coronavirus que ha provocat la pandèmia actual és conegut específicament amb l’acrònim SARS-CoV-2 (format a partir del nom anglés Severe Acute Respiratory Syndrome – CoronaVirus-2, és a dir, ‘síndrome respiratòria aguda greu’), i la malaltia que en deriva rep el nom de CoViD-19 (Coronavirus Disease 2019, ‘malaltia del coronavirus 2019).

Més informació…