CASTELLANO | ENGLISH

conlloga

[13/03/2021]

La paraula conlloga (pronunciada amb o oberta) es fa servir actualment en algunes comarques castellonenques per a referir-se a un grup de persones que compartixen uns interessos comuns, especialment de caràcter lúdic. El seu significat actual és, en este sentit, equivalent al que en molts altres llocs es diu colla: també s’usa amb el significat de camaraderia, és a dir, en referència a la relació cordial que manté entre si certa gent que compartix uns ideals comuns.

Però, antigament, el significat que tenia esta paraula era tot un altre. Conlloga és un substantiu que s’ha format per derivació de conllogar, verb format amb el prefix con-, que indica una acció comuna, i llogar, que té el significat de contractar els servicis d’algú o d’alguna cosa per a la realització d’una faena. La fusió d’estos dos elements apunta a una antiga pràctica col·laborativa. En uns casos, esta col·laboració consistia en la cessió del propietari d’uns terrenys a un ramader perquè este hi poguera pasturar el seu bestiar durant un temps determinat a canvi d’alguna compensació; en altres, la col·laboració es concretava a deixar-se mútuament un animal de treball, a fi de formar el parell necessari per a llaurar, batre o altres faenes agrícoles.

Eixe substrat semàntic, de col·laboració entre diverses persones per a aconseguir un objectiu compartit, és el que ha perdurat en el nom de l’associació cultural Conlloga Muixeranga de Castelló. Tots posen el muscle per a alçar torres humanes prodigioses.

Més informació…