CASTELLANO | ENGLISH

conciliar

[12/06/2020]

El verb conciliar prové del llatí conciliare, a on tenia bàsicament el sentit de ‘unir, associar’. En valencià no apareix registrat fins al segle XVI: «es concilià, y pernoliaren-la y morí», es diu en Coses evengudes en la ciutat y regne de València. Ens entrà per via culta, probablement a través del castellà, a on ja estava documentat un segle abans, encara que es tracta d’un verb present en totes les llengües de cultura: concilier en francés, conciliate en anglés, conciliare en italià. Antigament, les diferències de criteri tendien a resoldre’s a través de pugnes i batalles, en què uns guanyaven i altres perdien.

El Renaixement fomentà la cultura del pacte i, gràcies a esta nova concepció de resolució de conflictes, el verb conciliar anà guanyant terreny. La conciliació, al remat, implica la voluntat de buscar una aproximació de les posicions de cada una de les parts enfrontades en un litigi per a trobar un punt acord. Però, en estos moments, a més, el verb conciliar es projecta també sobre la necessitat d’harmonitzar diverses esferes d’actuació, i així es parla, per exemple, de «conciliar la vida laboral i la familiar».

Més informació…