CASTELLANO | ENGLISH

comboi

[21/02/2019]

La paraula comboi prové del francés convoi. Era un derivat del verb convoyer, que provenia del llatí conviare, format amb el prefix con-, que indica una acció realitzada mancomunadament amb altres persones, i el mot via, que tenia el mateix significat que actualment: el de ‘camí’. El sentit originari del verb comboiar era, per tant, ‘fer un camí en companyia d’altres persones’. Però en francés tampoc era una companyia casual, com si diverses persones s’ajuntaren per a fer una romeria. El verb convoyer s’usava específicament en referència als contingents militars que escortaven algun personatge per a protegir-lo de possibles atacs durant un trajecte. Els viatges eren perillosos. I encara en l’actualitat un comboi és, fonamentalment, un ‘conjunt de vehicles que transporten municions, aliments, armament, ferits o presoners, convenientment escortats’.

Però els valencians, amb la nostra vena festera, hem transformat aquell sentit castrense inicial de la paraula comboi per a dotar-lo d’un sentit lúdic, volent indicar que algú té il·lusió de fer alguna activitat conjuntament amb altres persones.

Més informació…