CASTELLANO | ENGLISH

col·legi

[13/09/2016]

La paraula col·legi prové del llatí collegium, que literalment significa ‘associació de col·legues’. Però, evidentment, la paraula col·lega no tenia en llatí el sentit que li atribuïm actualment de ‘company o amic’. En la tradició jurídica romana, col·legues eren aquells que havien estat elegits per a exercir un mateix càrrec i formaven part d’una institució. Encara es conserva este sentit originari quan es parla del col·legi cardenalici, constituït per tots els cardenals de l’Església catòlica.

En valencià, col·loquialment la paraula col·legi se sol dir [colège], amb e final. Però el cas és que ara la majoria dels escolars el que diuen realment és col·le. Esta forma acurtada encara no està en els diccionaris; però, per la implantació que té, probablement s’hi incorporarà més prompte que tard, tal com va passar amb bicibolicine i tantes altres paraules que hem anat retallant.

Més informació…