CASTELLANO | ENGLISH

club

[31/01/2019]

La paraula club prové de la forma homònima anglesa. Entre nosaltres començà a usar-se durant el segle XIX per a referir-se a una associació política de caràcter clandestí. Però actualment eixe significat ha quedat reemplaçat pel d’una associació molt més innòcua de persones amb aficions o interessos comuns, dedicada especialment a activitats recreatives o culturals. Per metonímia, prenent el contingut pel continent, la paraula club ha passat a usar-se també per a referir-se al local a on reunixen les persones que formen part d’eixes associacions. Amb l’afegitó de l’adjectiu nocturn, a vegades omés, se sol fer referència a locals de diversió a on es beu i es balla, i a on se solen oferir espectacles musicals.

En anglés la paraula club, procedent de l’antic nòrdic klubba, originàriament al·ludia a un ‘bastó’. Probablement, la imatge de molts bastons brandats enlaire transmetia la idea de massa compacta, i això donà lloc després al significat de grup de persones vinculades entre si per uns interessos comuns.

Més informació…