CASTELLANO | ENGLISH

cisa

[09/03/2018]

La paraula cisa prové del llatí scīssa, que significa ‘tallada’; però a nosaltres, igual que a altres llengües romàniques, ens vingué a través de la forma assise del francés antic, amb què es feia referència a un tipus de tribut que s’aplicava sobretot a productes comestibles (com ara grans, carn o vi), i que consistia a detraure’n una part del pes o de la mesura.

Per analogia, el mot cisa passà a aplicar-se als furts que practicaven alguns venedors de queviures, modificant-ne fraudulentament les pesades en les vendes.

I, eixamplant encara més el camp semàntic, la paraula cisa s’utilitzà després per a referir-se als talls que feien els sastres en un vestit, especialment els que es practicaven en la part superior de cada costat del cos per a ajustar les mànegues.

Més informació…