CASTELLANO | ENGLISH

cigró

[27/11/2019]

El cigró és la llavor d’una planta de la família de les lleguminoses, coneguda com a cigronera (o també simplement com a cigró). Es tracta d’una boleta de color groguenc, d’aproximadament un centímetre de diàmetre, molt apreciada per les seues propietats nutritives des de temps ben antics. Prové de l’àrea del Mediterrani oriental, però el seu cultiu prompte s’estengué per tota la ribera mediterrània i per l’Àsia Central.

La paraula cigró prové del llatí cĭcĕro, a on ja tenia el mateix significat que en l’actualitat. Però no és casualitat que el nom llatí d’este llegum coincidisca amb el del gran escriptor i orador romà Marc Tul·li Ciceró. Segons apunta l’historiador Plutarc, el nom del seu llinatge li venia perquè, entre els seus antecessors, n’hi havia un que tenia una berruga en el nas que semblava un cigró.

En els textos medievals, era molt habitual la variant ciuró, que actualment encara es manté viva en les Illes Balears.

Més informació…