CASTELLANO | ENGLISH

cementeri

[02/11/2017]

La paraula cementeri prové del llatí tardà coemetērium, i esta deriva del vocable grec koimētḗrion, que originàriament s’usava amb el significat de ‘cambra d’una casa destinada a dormir’, ‘dormitori’. Però, amb l’expansió del cristianisme, la paraula cementeri experimentà un canvi semàntic que reflectia les creences d’esta doctrina religiosa. La mort passà a considerar-se un estat transitori fins al moment de la resurrecció, en què els cossos tornarien a ajuntar-se amb l’ànima. El lloc on reposaven els difunts era, per tant, el cementeri.

Per extensió, en les últimes dècades del segle xx, la paraula cementeri ha passat a designar també el lloc destinat a depositar certes màquines que han quedat fora d’ús (com els «cementeris d’automòbils») o els residus d’algunes indústries («cementeri nuclear»). Aguditzant l’enginy, actualment es parla també de cementeri d’elefants per a referir-se a determinats organismes que acullen generosament antics càrrecs públics.

Més informació…